Szkolenia terapia poznawczo-behawioralna Zielona Góra

Co to jest i dlaczego powinieneś zapisać się na szkolenia terapia poznawczo-behawioralna Zielona Góra?

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest formą psychoterapii, która koncentruje się na modyfikowaniu dysfunkcyjnych emocji, zachowań i myśli poprzez przesłuchanie i wykorzenienie negatywnych lub irracjonalnych przekonań. Uważana za „terapię rozmową zorientowaną na rozwiązania”, CBT opiera się na idei, że myśli i spostrzeżenia wpływają na zachowanie. W niektórych przypadkach niepokój może zniekształcić postrzeganie rzeczywistości. CBT ma na celu identyfikację szkodliwych myśli, ocenę, czy są one dokładnym odwzorowaniem rzeczywistości, a jeśli nie są, zastosować strategie, aby je zakwestionować i pokonać.

Szkolenia terapia poznawczo-behawioralna Zielona Góra prowadzi CePo Be przygotowując psychologów do pracy z pacjentem. Na szkoleniu z terapii poznawczo-behawioralnej Zielona Góra każdy psycholog dowie się, ze CBT jest odpowiednie dla osób w każdym wieku, w tym dzieci, młodzieży i dorosłych. Zebrano dowody na to, że CBT może zająć się wieloma stanami, takimi jak duże zaburzenie depresyjne, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego, zaburzenia odżywiania, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i wiele innych.

CBT jest preferowaną formą terapii zarówno wśród lekarzy, jak i firm ubezpieczeniowych, ponieważ może być skuteczna w krótkim okresie czasu, zwykle od 5 do 20 sesji, chociaż nie ma ustalonych ram czasowych. Badania wskazują, że CBT można skutecznie dostarczać online, oprócz sesji terapii twarzą w twarz.

Jak działa CBT?
Terapia poznawczo-behawioralna Zielona Góra skupia się na aktualnych okolicznościach i emocjach w czasie rzeczywistym, a nie na wydarzeniach z dzieciństwa. Klinicysta, który ćwiczy CBT, prawdopodobnie będzie chciał lepiej poznać całą rodzinę, ale nie poświęci nadmiernie czasu na przeszłe wydarzenia. Nacisk kładziony jest na to, co dana osoba mówi sobie, co może powodować niepokój lub niepokój. Następnie zachęca się osobę do praktycznego rozwiązywania racjonalnych problemów i do kwestionowania irracjonalnych przekonań, przeżuwania lub katastrofy. Na przykład osoba, która jest zdenerwowana faktem bycia singlem, będzie zachęcana do podjęcia konkretnych działań, ale także do zakwestionowania wszelkiej nadmiernej negatywności lub nieuzasadnionych przesłanek („będę sama na zawsze”), które przywiązują do tego współczesnego faktu.

Jesteś psychologiem? Udaj się na szkolenia terapia poznawczo-behawioralna Zielona Góra i poznaj nowe narzędzia do pracy z klientem cierpiącym na depresję, zaburzenia snu czy stany lękowe.