Frezowanie kominów w Poznaniu

Niestety, duża liczba kominów jest źle zbudowana i frezowanie kominów nie jest wykonywane regularnie. Wydaje się, że nie ma wiedzy ani szacunku dla odnośnych zasad lub przepisów. Pierwsza wykładzina jest czasami po prostu podparta na betonowych blokach, aby nie powstało odpowiednie nagromadzenie spalin. Czasami wkładki są wyposażone w złącza przylgowe i gniazdowe do góry nogami. Jeżeli do połączenia wykładzin nie zostanie użyta zaprawa, a pustka wokół wkładki nie zostanie wypełniona, przewód kominowy będzie miał nieszczelne połączenia, co może powodować problemy omówione w punkcie powyżej. Ponadto wszelka wilgoć lub smoła ze spalania mokrego drewna spływającego z komina wydostanie się przez złącza i spowoduje plamy na ścianie. Jedyną odpowiedzią na ten zgubny stan rzeczy jest frezowanie kominów i poprawna instalacja wkładek; jest mało prawdopodobne, abyś umieścił nową podszewkę w uszkodzonej, ponieważ spowoduje to znacznie zmniejszony rozmiar kanału dymowego, być może nawet nie nadający się do zamkniętego pieca lub grzejnika pokojowego. I w końcu… Wilgoć w przewodach kominowych. Spalanie jakiegokolwiek paliwa stałego wytworzy wilgoć w postaci pary. Nowe dzienniki, jak widzieliśmy, mogą zawierać 60% wilgoci. Teraz, gdy przewód kominowy który przeszedł frezowanie kominów jest zbyt chłodny, opary te skondensują się, a gdy połączą się z produktami ubocznymi spalania, wytwarzają smołę i kwasy.

Rezultatem będą albo brązowe plamy przechodzące przez ściany, albo cieknące smugi przeciekające wokół płyt rejestrowych i połączeń przewodów kominowych, głównie w przypadku pieców opalanych drewnem. Problemy te zwykle występują w kominach bez podszewki, zwykle tych zbudowanych przed 1965 r. lub tam, gdzie zostały zainstalowane wykładziny rur glinianych, ale do góry nogami. Problem zwykle wiąże się z ponownym podszyciem komina lub frezowaniem kominów. W przypadku zamkniętych pieców na drewno izolacja ma kluczowe znaczenie.