Czy warto wynająć kwatery Kaszuby?

Turystyka wiejska oferująca kwatery Kaszuby jest delikatną czynnością równoważącą, a zaniedbanie aspektu wiejskiego na rzecz rozwoju obiektu i przewagi miejskiej może mieć negatywne konsekwencje dla regionu. Ponownie musimy spojrzeć na agroturystykę z ekonomicznego punktu widzenia, aby zobaczyć drugą stronę tego obrazu. Łatwo jest skoncentrować się na prawdopodobnych zyskach w przychodach i zatrudnieniu na tym obszarze, ale wiele osób ostrzega te społeczności wiejskie przed niebezpieczeństwem zbyt dużego polegania tylko na tej jednej branży i ryzyku, jakie podejmują w tych firmach. Podejście mikrobiznesowe ma swoje zalety, ale jak dobrze te przedsięwzięcia mogą konkurować z dużymi firmami, które mogą chcieć się wprowadzić, tymi, które mogłyby być bardziej skoncentrowane na krótkoterminowych zyskach, a nie na wspieraniu lokalnego obszaru poprzez swoje obecne powiązania.

Inne kwestie, którymi należy się zająć, dotyczą szkód środowiskowych i prawdopodobieństwa zwiększonej urbanizacji – dwóch niefortunnych, ale niestety powszechnych czynników w rozwoju turystyki wiejskiej oferującej kwatery Kaszuby z wyżywieniem. Fizyczny wpływ odnotowywano od dziesięcioleci, na przykład poprzez erozję budowlaną na delikatny krajobraz i niszczenie roślinności pod stopami, ale skutki mają szerszy zasięg, z zanieczyszczeniem wody i powietrza, śmieciami, zakłóceniami hałasu i niszczeniem dzikiej fauny i flory. Im więcej ludzi wynajmuje kwatery cieszy się tą „postrzeganą wiejską wsią”, tym większe jest zanieczyszczenie, stąpanie po ziemi i przebudowa krajobrazu.

Co więcej, im bliżej miast miejskich znajdują się te dawniej odległe wiejskie kurorty oferujące kwatery Kaszuby, tym bardziej mogą się one zepsuć. Urbanizacja łatwo przenika do tych obszarów, zagrażając dziedzictwu kulturowemu Kaszub.