Korzystne oferty na dźwigniki osobowe i windy domowe

Rampa z boku szybu windy aktywuje serię przełączników na zewnątrz samochodu, aby spowolnić i zatrzymać samochód na właściwym piętrze. Gdy samochód zbliża się do żądanej podłogi, rampa aktywuje przełącznik spowolnienia, który sygnalizuje silnikowi wciągnika zmniejszenie prędkości. Gdy samochód zrówna się z otworem drzwi zewnętrznych, rampa aktywuje wyłącznik krańcowy, aby zatrzymać samochód. Jeśli przełączniki blokady drzwi wykryją również, że samochód znajduje się we właściwym miejscu, uruchamiany jest elektryczny silnik otwierania drzwi, aby otworzyć zarówno wewnętrzne drzwi samochodu, jak i zewnętrzne drzwi podłogowe.

Nowoczesne budynki komercyjne mają zwykle wiele wind z ujednoliconym systemem sterowania jaki celowany jest w windy domowe. Celem systemu sterowania jest zminimalizowanie średniego czasu spędzanego przez pasażera korzystającego z podnośników takich jak windy domowe od momentu wciśnięcia przycisku przywołania windy do przybycia pierwszej dostępnej windy. Różne systemy wykorzystują różne poziomy zaawansowania. Najprostsze systemy i windy domowe wykorzystują jeden przycisk w górę i w dół na każdym piętrze, niezależnie od liczby wind. Gdy pasażer woła windę, sterownik wysyła najbliższą windę domową, która jedzie w żądanym kierunku. Zbliżanie się kabiny windy jest sygnalizowane przez podświetlaną strzałkę nad drzwiami windy skierowaną w górę lub w dół.