Jak wyglądają przeładunki magazynowe Gdańsk?

Są to częste pytania w logistyce i magazynowaniu: Co to jest cross-docking? Czym są przeładunki magazynowe Gdańsk? Jaka jest różnica między cross-dockingiem a przeładunkiem magazynowym? Po pierwsze, definicja każdej z tych usług przewozowych. Cross-docking polega na rozładunku towarów przychodzących z jednej ciężarówki, przetrzymaniu ich w magazynie lub terminalu przez bardzo krótki czas i załadowaniu na inną ciężarówkę w celu wysyłki wychodzącej.

Przeładunki magazynowe Gdańsk mają miejsce, gdy ładunek przychodzący jest rozładowywany, palety są rozkładane, a ich zawartość sortowana i ponownie paletyzowana w celu wysyłki wychodzącej.

Producent musi wysłać 30 palet produktów ze wschodniego wybrzeża do miejsc. 20 palet jest najpierw wysyłanych do magazynu firmy zewnętrznej jako przeładunki magazynowe Gdańsk. Dzień później 5 palet zostaje wysłanych na Chin, 20 do Indii i 5 do Poznania ciężarówkami jadącymi w te miejsca. Ponieważ palety nigdy nie były rozpakowywane i znajdowały się w magazynie tylko na tyle długo, aby przenieść je z jednej ciężarówki na drugą (i z jednego doku do drugiego), zostały przeładowane w magazynie w Trójmieście. Korzystając z tego samego magazynu firmy zewnętrznej, oto przykład jak działają przeładunki magazynowe Gdańsk: 5 dostawców producenta wysyła roczne dostawy komponentów do magazynu. Komponenty są przechowywane do czasu, gdy są potrzebne, kiedy to magazyn pobiera je, składa w jedną wysyłkę i wysyła do zakładu produkcyjnego.