Automatyzacja procesów produkcyjnych w ofercie firmy Cim-el

Zautomatyzowane systemy produkcyjne, które można programować, są używane w produkcji małej i średniej wielkości. Automatyzacja procesów produkcyjnych polega na tym, że części lub produkty są zazwyczaj wytwarzane partiami. Aby wyprodukować każdą nową partię innego produktu, system musi zostać przeprogramowany za pomocą zestawu instrukcji obsługi, które odpowiadają nowemu produktowi.

Należy również zmienić fizyczną konfigurację maszyny: należy załadować narzędzia, zamocować urządzenia do stołu maszyny, zmienić ustawienia maszyny. Ta procedura zmiany zajmuje dużo czasu. W związku z tym typowy cykl dla danego produktu obejmuje okres, w którym odbywa się konfiguracja i przeprogramowanie, a następnie okres, w którym partia jest produkowana. Przykłady zaprogramowanej automatyzacji obejmują obrabiarki sterowane numerycznie i roboty przemysłowe.

Czym jest automatyzacja procesów produkcyjnych? Jest to rozszerzenie programowalnej automatyzacji. Elastyczny zautomatyzowany system to taki, który jest w stanie wytwarzać różnorodne produkty (lub części) praktycznie bez straty czasu na przejście z jednego produktu na drugi. Nie trzeba tracić czasu na produkcję podczas przeprogramowywania systemu i zmiany ustawień fizycznych (oprzyrządowanie, wyposażenie i ustawienia maszyny). W związku z tym system może wytwarzać różne kombinacje i harmonogramy produktów zamiast wymagać, aby były wytwarzane w oddzielnych partiach. Automatyzacja procesów produkcyjnych to główna działalność firmy Cim-el – zajrzyj na ich stronę www i zapoznaj się z jej ofertą.