Unieważnienie ślubu kościelnego Warszawa i rozwody cywilne

Unieważnienie ślubu kościelnego Warszawa nie jest rozwodem kościelnym. Unieważnienie małżeństwa i rozwód to dwie zupełnie różne sprawy. Każdy z nich ma inny proces, inne podstawy i inny cel; w związku z tym każdy z nich ma inne skutki.

Rozwód cywilny stwierdza, że małżeństwo rzeczywiście zostało zawarte, lecz z jakiegoś powodu nie jest ono już osobą cywilną. Często przypisywana jest wina, na przykład cudzołóstwo, okrucieństwo psychiczne, porzucenie i tak dalej. Zwykła niezgodność między mężem i żoną po trzydziestu latach małżeństwa również kwalifikuje się jako podstawa do rozwodu. Rozwód cywilny koncentruje się albo na tym, co wydarzyło się w trakcie małżeństwa, albo na tym, że strony po prostu nie chcą już być małżeństwem. W wyniku procesu rozwodowego cywilnego strony, które kiedyś pozostawały w związku małżeńskim, są obecnie uznawane przez państwo za osoby, które nie są już w związku małżeńskim.

Unieważnienie ślubu kościelnego Warszawa stwierdza także, że małżeństwo rzeczywiście nastąpiło, ale z konkretnego i udowodnionego powodu, nie było wiążące. Nie można przypisać winy żadnej ze stron, ponieważ ustalone podstawy miałyby wyłącznie na celu ustalenie podstawy, na której małżeństwo było nieważne w chwili jego zawarcia. Kanoniczne podstawy unieważnienia małżeństwa są całkowicie odmienne od cywilnych podstaw rozwodu.

Proces o unieważnienie ślubu kościelnego Warszawa nie skupia się na samym małżeństwie, ale na faktycznych stronach małżeństwa i wzajemnych stosunkach w chwili wyrażenia przez nich zgody na zawarcie związku małżeńskiego.

Rozwód cywilny dotyczy okoliczności zawarcia małżeństwa. Unieważnienie kościelne dotyczy okoliczności związku stron, które wyraziły zgodę na zawarcie tego małżeństwa. Dopiero po ustaleniu jasnego i dokładnego obrazu zalotów i pierwszych lat małżeństwa możliwe będzie ustalenie podstaw, na podstawie których sprawa będzie mogła zostać ostatecznie rozstrzygnięta i unieważnienia ślubu kościelnego Warszawa.