Fitok – firma z Marek, pod Warszawą

Połowa sprzęgła służy do rozgałęziania małego otworu ze zbiornika lub rury o dużym otworze. Może być gwintowany lub gniazdowy. Ma gniazdo lub koniec gwintu tylko z jednej strony. Pół złącza do spawania gniazdowego może być przyspawane bezpośrednio do rury o dużym otworze, aby utworzyć odgałęzienie. Służy do zdejmowania odgałęzienia małej rury z dużej rury, w przypadku której specyfikacją rury jest zgrzewanie kielichowe o małym rozmiarze otworu. Gwintowane półsprzęgnięcie ma tylko jeden koniec gwintu, a drugi koniec sprzęgła powinien być końcem do spawania doczołowego z końcem gładkim lub skośnym.

Zmniejszenie sprzężenia:
Łącznik redukcyjny, który kupisz w Fitok służy do łączenia rur o różnych średnicach. Sprzęgło redukcyjne ma dwa różne rozmiary gwintów po każdej stronie. Złącza redukcyjne, do kupienia w Fitok, są zwykle stosowane tam, gdzie małe linie zasilające proces są połączone w duże obwody zasilające lub gdy instalowane są złączki o małej średnicy. Złączki redukcyjne będą zwykle miały prosty, obniżony profil i będą przykręcane do dwóch odcinków rury w taki sam sposób, jak standardowe złącze rurowe. Spawane konstrukcje sprzęgieł redukcyjnych są podobne do konstrukcji gwintowanych, ale nie zawierają gwintów.

Sprzęgło kompresyjne:
Złącze kompresyjne, które zakupisz w firmie Fitok, łączy dwie idealnie wyrównane rury, w których szczelinę nakłada się na złącze i dwa kołnierze są przeciągane nad tuleją, tak aby automatycznie centrowały rury i zapewniały wystarczający docisk.