Nawigacja Android – poznaj ten system

W systemie jakim jest nawigacja Android dolny komponent nawigacji składa się z trzech do pięciu głównych miejsc docelowych. Co ważne, „więcej” nie jest celem podróży. Ani menu, ani okna dialogowe. Nawigacja Android na dole działa najlepiej, gdy aplikacja ma ograniczoną liczbę różnych miejsc docelowych na najwyższym poziomie (nawigacja na dole nigdy nie powinna się przewijać), które muszą być natychmiast dostępne.

Jedną z głównych zalet „dolnego paska” w aplikacji jaką jest nawigacja Android jest możliwość natychmiastowego przejścia z ekranu potomnego do niepowiązanego ekranu nadrzędnego, bez wcześniejszego powrotu do bieżącego nadrzędnego. Należy pamiętać, że chociaż miejsca docelowe na dolnym pasku powinny być takie same w hierarchii nawigacji aplikacji, elementy na dolnym pasku nie są współpłaszczyznowe jak karty i nie powinny być prezentowane jako takie. Przesuwanie między celami na dolnym pasku sugeruje związek między celami, który nie istnieje.

Każde miejsce docelowe powinno być odrębnym rodzicem, a nie rodzeństwem innych miejsc docelowych. Jeśli miejsca docelowe w Twojej aplikacji jaką jest nawigacja Android są podobne lub zawierają podobną treść, mogą lepiej pasować do zakładek.