Kwatera Gołubie zaprasza do rezerwacji noclegów!

Wszelkie formy turystyki, które prezentują życie wiejskie, sztukę, kulturę i dziedzictwo na obszarach wiejskich, przynosząc w ten sposób korzyści lokalnej społeczności ekonomicznie i społecznie, a także umożliwiając interakcję między turystami a mieszkańcami w celu bardziej wzbogacającego doświadczenia turystycznego, można określić jako wiejską.

Do opisu działalności turystycznej takiej jak kwatera Gołubie stosuje się różne terminy: agroturystykę, agroturystykę, agroturystykę, turystykę miękką, turystykę alternatywną, ekoturystykę i kilka innych, które mają różne znaczenie w zależności od kraju, a nawet od z jednego kraju do drugiego. Termin „turystyka wiejska” został przyjęty przez Wspólnotę Europejską (KE) w odniesieniu do wszelkiej działalności turystycznej na obszarach wiejskich.

Jakie są rodzaje i formy turystyki wiejskiej to:
– Agroturystyka i kwatera Gołubie: choć często używane do opisu wszelkiej działalności turystycznej na obszarach wiejskich, to częściej którykolwiek termin odnosi się do produktów turystycznych „bezpośrednio związanych ze środowiskiem rolniczym, produktami rolnymi lub pobytami rolniczymi”: pobyt w gospodarstwie czyli w kwaterach Gołubie, czy to w pokojach, czy na kempingu, edukacyjny wizyty, posiłki, zajęcia rekreacyjne oraz sprzedaż produktów rolnych lub rękodzieła.

– Agroturystyka: bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym i najczęściej kojarzona z turystyką obejmującą pobyt w gospodarstwie agroturystycznym wynajmującym noclegi w miejscu takim jak kwatera Gołubie i poszukiwanie doświadczeń związanych z prowadzeniem gospodarstwa i atrakcjami.