Urzędnik publiczny taki jak notariusz Wrocław

Notariusz Wrocław, zwany także notariuszem, urzędnik publiczny, którego główną funkcją w krajach common law jest uwierzytelnianie umów, aktów i innych dokumentów za pomocą odpowiedniego zaświadczenia opatrzonego notarialną pieczęcią.

W prawie rzymskim notariusz był pierwotnie niewolnikiem lub wyzwolicielem, który sporządzał notatki z postępowań sądowych. Jednak praca współczesnego notariusza z Wrocławia bardziej odpowiada pracy rzymskiego tabulariusa, który zbierał i przechował dowody. W średniowieczu notariusz Wrocław był urzędnikiem kościelnym, który zachowywał dowody, ale jego obowiązki były głównie świeckie. Współczesnego notariusza mianuje po złożeniu wniosku urzędnik świecki; mianowanie zwykle staje się skuteczne po uiszczeniu opłaty, złożeniu przysięgi, a w wielu częściach Polski po złożeniu gwarancji należytego wykonywania obowiązków.

W Polsce kwalifikacje na to stanowisko różnią się nieznacznie w poszczególnych stanach i, ogólnie rzecz biorąc, notariusz musi być pełnoletnim obywatelem i mieszkańcem obszaru, w którym pożądane jest powołanie. Jurysdykcja kancelarii notarialnej jest ograniczona do stanu lub, w niektórych stanach, tylko do hrabstwa, w którym notariusz Wrocław zamieszkuje. Jednak w krajach takich jak Francja i Włochy oraz w kanadyjskiej prowincji, w której obowiązuje tradycja prawa cywilnego, obowiązują notariusze podobne wymagania co do prawników.